Menu
Your Cart

ÜZLETI FELTÉTELEK

 Eladó - üzemeltető:

 

A fotoajandekok.hu online áruház az alábbi vállalat alatt üzemel:

 

GRAVIROVANE s.r.o.

Javorínska 1735/5

911 01

Trencsén

 

Műhely:

Javorínska 1735/5

911 01

Trencsén

 

ID: 53310225

Adószám: 21213479087

 

Bankszámla:

Fio Bank

IBAN: SK6683300000002801883287

SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

A www.fotoajandekok.hu webáruházon keresztül távolról megkötött adásvételi szerződések általános feltételei.

 

1. cikk

 

Általános feltételek

 

Az áruvásárlást a www.fotoajandekok.hu elektronikus áruházon keresztül természetes és jogi személyek korlátozás nélkül végezhetik, feltéve, hogy betartják jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

A www. webáruházban történő vásárláskor. A fotoajandekok.hu eladóként működik:

 

GRAVIROVANE sro

 

Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki adásvételi szerződés megkötésével üzleti kapcsolatba lépett a GRAVIROVANE s.r.o.-val, amelynek tárgya az eladó e-kereskedelmi weboldalán történő áruvásárlás.

 

Ezen az oldalon az áruk olyan termékek, amelyeket az eladó e-kereskedelmi webhelyén található, megjelenített minták szerint kínálnak a feltüntetett árakon.

 

2. cikk

 

Az adásvételi szerződés megkötése, az eladó és a vevő jogai és kötelezettségei

 

Az adásvételi szerződés a vevő megrendelésének az eladó általi kötelező érvényű visszaigazolásával válik érvényessé. A megrendelés a kiszállítást követően azonnal visszaigazolásra kerül. A megrendelést az eladó a vásárlónak küldött e-mailes visszaigazolás alapján, a beérkezett megrendelést visszaigazolva fogadja el. Az eladó nem vállal felelősséget azért, ha az interneten keresztül leadott megrendelés nem az ő hibájából létrejött kapcsolathiba miatt nem fogadott el, ill. egyéb technikai problémák miatt.

 

Az eladó alapvető kötelezettsége, hogy az árut a kötelezően elfogadott megrendelés alapján a megbeszélt mennyiségben és minőségben a vevőnek kézbesítse, a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolja vagy szállításra előkészítse. Az eladó további kötelezettsége

a vevőnek az áruval együtt írásban vagy legkésőbb elektronikus formában az áru átvételéhez és használatához szükséges összes okmány átadása, a számlával együtt adóbizonylatként. Az eladónak joga van a leszállított áru vételárának megfelelő és időben történő kifizetéséhez a vevőtől.

 

A vevő alapvető kötelezettsége a vásárolt vagy megrendelt áru átvétele, ellenkező esetben - a küldemény átvételének megtagadása esetén a vevő vállalja, hogy az eladónak 2,50 euró szállítási költséget fizet.

Továbbá a vevő köteles az áru átvételét a szállítólevélben vagy a fuvarlevélben aláírásával (jogi személy esetén bélyegzővel is) vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolni.

A Vevőnek joga van az árut a szerződő felek által - az áru megrendelésekor meghatározott - mennyiségben, minőségben és helyre szállítani.

 

3. cikk

 

Rendelési eljárás

 

A vásárló igénybe veheti a www. fotoajandekok.hu bármely termék megrendeléséhez a "kosárba" gombbal.

A „kosárba rakom” gomb megnyomása után a megrendelt áru automatikusan bekerül a kosárba, amely bármikor megtekinthető.

A megrendelés létrejöttét követően az rögzítésre kerül a rendszerben, melyről a felhasználó (e lépés után a vásárló) e-mailben értesítést kap a megrendelés elfogadásáról.

 

A vásárló megerősíti az eladónak, hogy a megrendelés történő elküldésével elfogadja az eladó e-kereskedelmi weboldalán (a továbbiakban: adásvételi szerződés) szereplő kereskedelmi és egyéb feltételeket.

 

Az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést kötnek, amelyben jelen általános szerződési feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek jelen általános szerződési feltételekkel szemben.

 

 

 

 

 

4. cikk

 

Fizetési feltételek és árak

 

Az összes termék ára az ÁFA-val együtt van feltüntetve.

 

A kedvezményes árú termékek akció-ként vannak megjelölve. Az egyes termékekre kiírt kedvezményeken, egyedi vásárlói kedvezményeken vagy a www.fotoajandekok.hu elektronikus áruházunk harmadik felekkel való együttműködése alapján biztosított további kedvezmények nem vonhatók össze egymással.

 

A termékek fizetése a GOPAY fizetési kapun keresztül történhet, és bármilyen bankkártyával vagy banki átutalással fizethető.

 

5. cikk

 

Szállítási feltételek

 

A megrendelt árut a vevő által választott módon szállítjuk:


 

- küldeményként a Paceta átvételi pontra

 

- Paceta futár


 

Az áru szállítási ideje általában 3-5 munkanap a megrendelt árutól és a szállítási és fizetési módtól függően. De legkésőbb 10-15 munkanapon belül.

 

 

 

6. cikk

 

Garancia

 

A www.fotoajandekok.hu weboldalon vásárolt árukra normál, 24 hónapos jótállási időszak vonatkozik.

 

7. cikk

 

Reklamációs feltételek

 

A teljes áruválasztékra 24 hónapos törvényben meghatározott jótállási idővel rendelkezik. A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor a vásárló átveszi a terméket. A vásárló tudomásul veszi, hogy az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni. Abban az esetben, ha az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, a vevő köteles ez ügyben haladéktalanul értesíteni az eladót.

 

Reklamáció igénylése során, a vevőnek a reklamált árut el kell küldenie, és feltüntetni minden olyan dokumentummal együtt, amelyet a megrendelés részeként állítottak ki számára (vásárlást igazoló bizonylat, jótállási bizonylat, kitöltött szerződéstől való elállási nyilatkozat). A reklamációhoz csatolni kell a hiba jellegének leírását is. Ha a vevő sérült árut küld vissza, akkor azt hiánytalanul kell visszaküldenie (vásárlást igazoló bizonylat, jótállási bizonylat).

 

A reklamációt a reklamált áru kézhezvételétől számított 30 napos jogszabályi határidőn belül kezelik. A reklamáció kezelésének előrehaladásáról szóló tájékoztatást e-mailben küldjük meg a vásárló által megadott e-mail címre, vagy a reklamált áru megrendelésénél megadott postacímre. Ha a vásárló a tájékoztatást más címre kéri, ezt a tényt a reklamációban közölnie kell.

 

Az eladó nem vállal felelősséget a gondatlan kezelésből vagy mechanikai sérülésből eredő hibákért.

 

A GRAVIROVANE s.r.o. szerződési feltételeiben nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991 számú törvényének megfelelően kezeljük.

 

 

 

 

8. cikk

 

Személyes adatok, azok feldolgozása és védelme

 

Az ügyfelekkel kapcsolatos összes személyes adatot a 428/2002 számú személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően kezeljük, és kizárólag a www.fotoajandekok.hu online áruház igényeit szolgálja.

 

A rábízott személyes adatokat a vásárló hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik félnek vagy más jogalanynak. Az adatokat kizárólag az eladó igényeihez, az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez, társadalmi-demográfiai feldolgozáshoz, valamint az eladó marketingcéljaihoz használjuk fel.

 

Amennyiben a vásárló reklámanyagokat szeretne fogadni a webáruháztól, a hozzájárulás megadása után ezeket megküldjük számára. Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretne reklámanyagokat kapni, akkor leiratkozhat a hitlevélről, és ezeket már tovább nem küldi meg neki.

 

9. cikk

 

A szerződéstől való elállás joga

 

1. A vevő az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől, ha az eladó tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tett. Ha az eladó a tájékoztatási kötelezettségét ezen túlmenően teljesítette, legkésőbb az elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon belül, a vevő jogosult a szerződéstől elállni attól a naptól számított tizennégy naptári napon belül, amelyen az eladó a tájékoztatási kötelezettségét kiegészítette.

 

2. Ha az eladó a tájékoztatási kötelezettségét még pótlólag sem teljesíti, a szerződéstől való elállási határidő a szerződéstől való elállási időszak kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le. Az árut abban a pillanatban kell a vevő által átvettnek tekinteni, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi.

 

A vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya a vevő különleges igényei szerint készült áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy konkrét vevőnek szánt áru értékesítése.

 

3. A vevő az eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós adathordozón rögzített rögzítés útján gyakorolhatja. A vevő a szerződéstől való elálláshoz felhasználhatja a szerződési feltételek végén közzétett nyomtatványt, amelyet az áruval és a számlával együtt kézbesítenek a vevőnek.

 

4. A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a termék, a vevő és az eladó azonosítására szolgáló adatot és azt a fent megjelölt határidőn belül a termékkel együtt a fogyasztó költségére és felelősségére az eladó székhelyére szállítva. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. A termék nem lehet sérült, használt, eredeti csomagolásában kell lennie, és a vevőnek a termékkel együtt be kell nyújtania a szóban forgó termékhez kapcsolódó minden olyan dokumentumot (kezelési kézikönyv, jótállási bizonylat, vásárlást igazoló okmány stb.), amelyet vásárlásakor kapott. A vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az írásos forma jelen esetben a vevő által aláírt adásvételi szerződéstől való elállási okiratot jelenti. A terméket utánvéttel ne küldjék vissza. Az így küldött terméket nem fogadjuk el, visszaküldjük.

 

5. A szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a szerződéstől való elállási határidő utolsó napjáig megküldték az eladónak.

6. Ha a vevő eláll a szerződéstől, a szerződés keltétől felmondásra kerül.

 

7. Az eladó kötelezettségei a szerződéstől való elálláskor:

 

(a) Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaadni a vevőnek a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi fizetést.

 

(b) Az eladó köteles az (1) bekezdés szerinti visszautalást a vevőnek olyan módon visszaküldeni, melyet a vevő a megrendelésnél használta. Ez nem érinti a vevő azon jogát, hogy az eladóval más visszautalási módban állapodjon meg, amennyiben ezzel kapcsolatban a vevőt többletdíj nem terheli.

 

(c) Az eladó nem köteles megtéríteni a vevő többletköltségét, ha a vevő kifejezetten az eladó által felkínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a vásárló által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb közös szállítási mód költségei közötti különbözetet jelenti.

 

d) Az áru eladásának tárgyát képező szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles az (1) bekezdés szerint kifizetett összegeket a vevőnek visszafizetni, mielőtt az árut átadták neki, vagy amíg a vevő nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül vegye át az árut.

 

 

8. A vevő kötelezettségei a szerződéstől való elálláskor:

 

(a) A vevő köteles az árut visszaküldeni vagy az eladónak átadni, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 naptári napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

 

(b) A vevő a szerződéstől való elálláskor csak az árunak az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek történő visszaküldésének költségeit viseli.

 

(c) A vevő csak az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési körön.

 

10. cikk

 

Az oldalról származó anyagok felhasználása

 

A www.fotoajandekok.hu webáruházban található összes anyag a GRAVIROVANE s.r.o. kizárólagos tulajdonát képezi. Az oldalról származó anyagok bármilyen másolása, felhasználása vagy terjesztése tilos.

 

11. cikk

 

Alternatív vitarendezés

 

A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló 391/2015 számú törvény értelmében a fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait.

 

A fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezés kezdeményezésére javaslatot tenni az alternatív vitarendezési szervnél, ha az eladó a megkeresésre nemleges választ adott, vagy a megkereséstől számított 30 napon belül nem válaszolt.

 

Az ajánlatot a fogyasztó benyújtja az illetékes alternatív vitarendezési szervhez; a bírósághoz fordulás lehetőségét ez nem érinti. Ha több alternatív vitarendezési szervezet is felelős az alternatív vitarendezésért, a fogyasztónak jogában áll megválasztani, hogy ezek közül melyiknek nyújt be ajánlatot. Nem veszik figyelembe a szerződés azon rendelkezéseit, amelyek arra kötelezik a fogyasztót, hogy javaslatot nyújtson be egy előre meghatározott alternatív vitarendezési szervhez.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 

a) a fogyasztó vezeték- és vezetékneve, szállítási címe, e-mail címe és telefonos elérhetősége, ha van, b) az eladó pontos megnevezése,

 

c) a döntő tények teljes és közérthető leírása,

 

d) annak feltüntetése, hogy mit kér a fogyasztó,

 

e) dátum, amikor a fogyasztó helyesbítési kéréssel fordult az eladóhoz, és tájékoztatást kért arról, hogy a vita közvetlenül az eladóval való rendezése eredménytelen volt,

 

f) nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a javaslatot más alternatív vitarendezési szervhez nem küldték meg, a bíróság vagy választottbíróság nem döntött az ügyben, nem kötöttek közvetítői megállapodást az ügyben, és nem fejeződött be az alternatív vitarendezés. az ügyet.

 

A fogyasztó az ajánlathoz csatolja a vita tárgyához kapcsolódó olyan dokumentumokat, amelyek igazolják az ajánlatban foglalt tényeket. A javaslatot papír formátumban, elektronikus formában vagy szóban lehet benyújtani a jegyzőkönyvben.

 

Az alternatív vitarendezés az alternatív vitarendezési egység teljes tervezetének kézbesítésének napján kezdődik. Az alternatív vitarendezési eljárás alanya az alternatív vitarendezés megindításáról értesíti a vitában érintett feleket, és egyidejűleg az ajánlatot a mellékelt dokumentumokkal, valamint az ajánlatban foglalt tényállásra vonatkozó észrevételezési felhívással együtt eljuttatja az eladóhoz meghatározott időszakon belül.

 

Az alternatív vitarendezés alanya a vitában érintett fél értesítésével egyidejűleg tájékoztatja, hogy:

 

a) a feleket nem szükséges jogi képviselőnek képviselnie,

 

b) lehetősége van arra, hogy harmadik féltől független tanácsot, képviseletet vagy segítséget vegyen igénybe,

c) az alternatív vitarendezés megkezdése nem érinti a jogaik bíróság előtti védelméhez való jogát,

 

d) a fogyasztónak lehetősége van az alternatív vitarendezésben való részvételét bármely szakaszban megszüntetni,

 

e) az eladó, aki nem működik együtt az alternatív vitarendezés alanyával, a 27§ (2) bekezdése szerinti közigazgatási szabálysértést követ el és az alternatív vitarendezési szervezet honlapján közzé tehető, valamint cégneve, székhelye vagy telephelye a 15§ (1) bekezdése szerint.

 

f) a javaslatot elhalasztja, ha a fogyasztó az alternatív vitarendezéshez szükséges együttműködést az alternatív vitarendezés alanya kérése ellenére sem biztosítja. A vitában részt vevő felek kötelesek együttműködni az alternatív vitarendezést végző szervezettel, és biztosítani számára a szükséges együttműködést az alternatív vitarendezés gyors és hatékony lebonyolításához.

 

Az alternatív vitarendezés alanya köteles önállóan, pártatlanul, kellő szakmai körültekintéssel eljárni a vita rendezése érdekében, a vitában részt vevő felek jogainak és jogos érdekeinek védelmét figyelembe véve. Ha az összes megállapított tény és a vitában részt vevő felek nyilatkozatainak alapos értékelése után egyértelmű, hogy a vitában részt vevő felek a vita békés rendezésében érdekeltek, az alternatív vitarendezés alanya megállapodás készít a vita rendezéséről. Ha a vitában részt vevő felek és az alternatív vitarendezési eljárás alanya között nem jön létre megállapodás, az alternatív vitarendezés során feltárt tények alapján arra a következtetésre jut, hogy az eladó megsértette a fogyasztó jogait a vitarendezés során, az alternatív vitarendezést nem kötelező erőjű indokolással ellátott vélemény kiadásával megszünteti. Az alternatív vitarendezés alanya indokolással ellátott véleményt ad a vitában részt vevő feleknek. Az alternatív vitarendezési szervek által végzett alternatív vitarendezés ingyenes. 

 

Az arra feljogosított jogi személy az alternatív vitarendezési szabályzatában előírhatja, hogy jogosult a fogyasztótól az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért olyan mértékű díjat követelni, amelyet a honlapján közzétesz. Az első mondat szerinti díj általános forgalmi adóval együtt nem haladhatja meg az öt eurót. Az arra jogosult jogi személy az alternatív vitarendezés megindításáról szóló értesítés megküldésével egyidejűleg először a díj megfizetését követelheti a fogyasztótól. A vita alternatív megoldásával kapcsolatos költségeket a vitában részt vevő felek külön-külön, visszatérítési lehetőség nélkül viselik.

 

Az alternatív vitarendezés megkezdése után az alternatív vitarendezés alanya elhalasztja a javaslatot, ha:

 

a) megállapítja, hogy a javaslat tárgyát képező ügyben,

 

1. az alternatív vitarendezést korábban egy másik alternatív vitarendezési szerv előtt kezdeményezték,

2. bíróság vagy választottbíróság döntött,

 

3. közvetítői megállapodást kötöttek, ill

 

4. a vita alternatív megoldása megszűnt a 20§ (1) bekezdés a) –e) pontjai szerint

 

b) a fogyasztó az alternatív vitarendezési szerv kérése ellenére sem biztosítja az alternatív vitarendezéshez szükséges együttműködést,

 

c) a fogyasztó kijelenti, hogy úgy döntött, hogy megszünteti az alternatív vitarendezésben való részvételét,

 

d) a vitában részt vevő felek nem adják kifejezett írásbeli hozzájárulásukat a 16§-a szerinti eljáráshoz. (5) bekezdése szerint, ugyanakkor a vita nem utalható át az alternatív vitarendezés másik alanyára,

 

e) a vita alternatív megoldása során feltárt tények alapján nem nyilvánvaló, hogy az eladó megszegte fogyasztói jogokat a fogyasztói jogok védelmére vonatkozó előírások szerint.

 

Az alternatív vitarendezés a következő nappal végződik:

 

a) megállapodás megkötése szerint,

 

b) indokolással ellátott vélemény kibocsátása alapján,

 

c) a javaslat elhalasztása szerint,

 

d) a vitában részt vevő természetes személy halála vagy halottá nyilvánítása alapján,

 

e) jogutód nélküli megszűnés a vitában részt vevő jogi személy esetében,

 

f) a jogosult jogi személy törlése esetében a listáról.

 

Link a fogyasztói jogviták alternatív megoldására szolgáló platformhoz, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet alternatív vitarendezés kezdeményezésére:

 

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

12. cikk

 

Záró rendelkezések

 

Az eladó fenntartja jogát, hogy jelen általános szerződési feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, ha ezt az üzletpolitika vagy a vonatkozó jogszabályok változása megkövetelik. Jelen általános szerződési feltételek változásainak írásbeli bejelentési kötelezettsége az eladó elektronikus áruházának honlapján történő elhelyezésével teljesül.

 

A tulajdonjognak az eladóról a vevőre való átruházásáig, akinél a termékek és szolgáltatások vannak a birtokában, a vevőt terhelik a tárgyak őrzőjének minden kötelezettséggel, és köteles a termékeket és szolgáltatásokat saját költségén biztonságosan tárolni, hogy minden körülmények között azonosíthatók legyenek az eladó árujaként.

 

A szerződést a Szlovák Köztársaság törvényei szabályozzák. A felek e megállapodásban kifejezetten nem említett jogait és kötelezettségeit a Kereskedelmi Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szabályozzák. 

 

A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra (mindig beleértve a szállítást, fizetést, reklamációt és az eladó weboldalán felsorolt egyéb feltételeket) a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a 22/2004 számú törvényt, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló törvény által módosított 128/2002 számú törvényt, a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről szóló 284/2002 számú törvényt, valamint a csomagküldő kereskedelemben történő fogyasztóvédelemről szóló törvényt.

 

Jelen általános szerződési feltételek a vevőre nézve az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba, és a vásárló megrendelésével igazolja, hogy jelen általános szerződési feltételeket elolvasta és azokkal teljes egészében egyetért.

 

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A SZERZŐDÉS ELÁLLÁSÁRA